[twocol_one_first]Lunner ungdomsråd skal ivareta ungdommens interesser og tale ungdommens sak i Lunner kommune. Ungdomsrådets medlemmer velges av og blant ungdom i alderen 12-19 år bosatt i Lunner kommune. Petter Thormodsen leder ungdomsrådet, mens Johanna Kinstad er nestleder. Skolefaglig rådgiver Jan Woie er sekretær for ungdomsrådet.

Ungdomsrådet har 22 plasser (18 har stemmerett):

[unordered_list style=»arrow»]

 • En fra hvert årstrinn på ungdomsskolene
 • Velges for ett år om gangen
 • Elevrådsleder fra hver ungdomsskole
 • En fra 6. og en fra 7. trinn på Harestua og Grua, + elevrådsleder på skolene
 • To fra 6. og to fra 7. trinn på Lunner barneskole, + elevrådsleder
 • Velges for 2 år i 6. Klasse
 • Stemmerett først som 7. klassing
 • En representant fra hver av avdelingene på Hadeland videregående skole
 • Alle ungdommer mellom 12 og 19 år, bostatt i Lunner kommune, kan foreslås som kandidater

[/unordered_list]

Lunner ungdomsråd skal blant annet arbeide for at barn og unge skal:

[unordered_list style=»arrow»]

 • bli hørt i saker som er viktig for dem og samfunnet de lever i
 • ha mulighet til å prioritere tiltak og fordele penger til tiltak som vedrører dem
 • bli kjent med demokratiske prosesser ( dvs. hvordan beslutninger i samfunnet tas)
 • motiveres til politisk arbeid senere i livet

[/unordered_list]
[/twocol_one_first][twocol_one_last]

Medlemmer i Lunner ungdomsråd 2014:
[unordered_list style=»bullet»]

   • Hans Oscar Morstad – Lunner ungdomsskole – nestleder
   • Johanna Western – Lunner ungdomsskole
   • Jon Øhrling Sørlie – Lunner ungdomsskole
   • Fredrik Berger Sørlie – Lunner ungdomsskole
   • Marius R.Hermansen – Lunner barneskole
   • Vetle Strømmen Austjord – Lunner barneskole
   • Lisa Hackermesser Aas – Lunner barneskole
   • Beate Sandholt – Lunner barneskole
   • Solveig Raastad Kjørven – Lunner barneskole
   • Marcus Østby – Harestua ungdomsskole
   • Alexandra Bartnes Glosli – Harestua ungdomsskole
   • Silje Eriksen – Harestua ungdomsskole – Leder
   • Oline Nessjøen Folde – Harestua ungdomsskole
   • Erik Linnerud – Harestua barneskole
   • Birk Edvardsen – Harestua barneskole
   • Simen Granberg – Harestua barneskole
   • Marthe Haagensen – Grua barneskole
   • Marthe Søreng – Grua barneskole
   • Anne Marte Kolstad – Grua barneskole

[/unordered_list][/twocol_one_last]

Last ned ekstern presentasjon her: PPT – Lunner ungdomsråd