Vi starter opp igjen med svømmetilbudet ved Gran u-skole for de fra 2.-4. trinn. 

Hver onsdag kl 15.00-16.00 tilbys svømming for barn i alderen 6-8 år (2. og 3. klasse) torsdager kl 15.00 – 16.00 tilbys svømming til 9-10 år (4. trinn) i svømmehallen ved Gran ungdomsskole. Tilbudet følger skoleruta.

Tid: 15.00 – 16.00

Tilbudet er et samarbeid mellom svømmegruppa i Gran IL, Trintom SFO og Unghadeland.

Svømmetilbudet er ment som et lavterskeltilbud for deg som ikke deltar på mange andre fritidsaktiviteter gjennom uka.

Vedr. barn som tilhører SFO Trintom:
Barn som tilhører SFO på Trintom skole følges til svømmingen av ansatt ved SFO. Det avtales med SFO om ungene hentes på skolen eller på Gran ungdomsskole.

OPPSTART ONSDAG 12. SEPTEMBER.