Om UngHadeland

UngHadeland er underlagt kulturkontoret i Gran og Lunner kommuner.

Siden oppstarten i 2013 har UngHadeland skapt fritid for alle barn og unge på Hadeland gjennom ulike aktiviteter og arrangementer på ettermiddager, i helger og i ferier.

UngHadelands viktigste oppgaver er forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom planlegging og gjennomføring av tiltak og aktiviteter på fritiden for og med barn og unge.

UngHadeland har tatt mål av seg om aktivt og systematisk å bidra i arbeidet med å motvirke utenforskap og bidra til inkludering og integrering.
UngHadeland samarbeider med tjenester innad i kommunene, med frivillige lag og foreninger og med næringslivet.

UngHadeland besitter en stor oversikt over fritidsaktiviteter i kommunal regi samt i regi av frivillige lag og foreninger.

Lag, foreninger og andre som har barn og ungdom som målgruppe står fritt til å kontakte oss for å kunne publisere deres arrangement/tilbud på våre nettsider. UngHadeland forbeholder seg retten til å foreta en vurdering av innholdet samt fritt vurdere om dette er i tråd med UngHadelands retningslinjer og verdier.

Kort om oss

[dante_team_members dante_team_members_columns=»1″][dante_team_member dante_team_member_name=»Rune Larsen» dante_team_member_subtitle=»Leder» dante_team_member_image=»229562″]Ansvarlig for UngHadeland.

Barne- og ungdomstiltak.
Ungdomsarenaer.
Festivaler.
Ferieaktiviteter.
Markedsføring
Ulike prosjekter og samarbeidstiltak.
Gran ungdomsråd.
Lunner ungdomsråd.
Brandbu skate -og sykkelpark.

Tlf: 938 038 53
E-post: rune@unghadeland.no[/dante_team_member][dante_team_member dante_team_member_name=»Inger Reidun Fleischer» dante_team_member_subtitle=»Leder» dante_team_member_image=»229563″]Ansvarlig for UngHadeland.

Ansvarlig for Utlånsportalen (BuaGran og BuaLunner).
Fritidskontakttjenesten.
SLT.
Barne -og ungdomstiltak.
Ulike prosjekter og samarbeidstiltak.
Ferieaktiviteter.

Tlf: 915 18 823
E-post: ingerreidun@unghadeland.no[/dante_team_member][/dante_team_members][dante_team_members dante_team_members_columns=»1″][dante_team_member dante_team_member_name=»Kenneth Rønningen» dante_team_member_subtitle=»Medarbeider» dante_team_member_image=»229564″]Utlånsportalen (BUA)
ArenaLunner

E-post: Kenneth@unghadeland.no[/dante_team_member][dante_team_member dante_team_member_name=»Hege Hermansen» dante_team_member_subtitle=»Medarbeider» dante_team_member_image=»229167″]ArenaLunner.

E-post: Hege@unghadeland.no[/dante_team_member][/dante_team_members][dante_team_members dante_team_members_columns=»1″][dante_team_member dante_team_member_name=»Jane Rogstad Slette» dante_team_member_subtitle=»Medarbeider» dante_team_member_image=»229252″]SLT.

E-post: Jane.Rogstad.Slette@gran.kommune.no[/dante_team_member][dante_team_member dante_team_member_name=»Oscar Mendoza» dante_team_member_subtitle=»Medarbeider» dante_team_member_image=»229167″]ArenaLunner

E-post: O-mendoz@online.no[/dante_team_member][/dante_team_members][dante_team_members dante_team_members_columns=»1″][dante_team_member dante_team_member_name=»Susann Myrvang Martinsen» dante_team_member_subtitle=»Medarbeider» dante_team_member_image=»229252″]LOS ved Gran ungdomsskole
Les mer om Susann her og hva en LOS gjør.

E-post: susmyrv@granskole.no[/dante_team_member][dante_team_member dante_team_member_name=»Katrine Petra Fossheim» dante_team_member_subtitle=»Medarbeider» dante_team_member_image=»229167″]LOS ved Gran ungdomsskole.

E-post: katfoss@granskole.no[/dante_team_member][/dante_team_members]