Om UngHadeland

UngHadeland er underlagt kulturkontoret i Gran og Lunner kommuner.

Siden oppstarten i 2013 har UngHadeland skapt fritid for alle barn og unge på Hadeland gjennom ulike aktiviteter og arrangementer på ettermiddager, i helger og i ferier.

UngHadelands viktigste oppgaver er forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom planlegging og gjennomføring av tiltak og aktiviteter på fritiden for og med barn og unge.

UngHadeland har tatt mål av seg om aktivt og systematisk å bidra i arbeidet med å motvirke utenforskap og bidra til inkludering og integrering.
UngHadeland samarbeider med tjenester innad i kommunene, med frivillige lag og foreninger og med næringslivet.

UngHadeland besitter en stor oversikt over fritidsaktiviteter i kommunal regi samt i regi av frivillige lag og foreninger.

Lag, foreninger og andre som har barn og ungdom som målgruppe står fritt til å kontakte oss for å kunne publisere deres arrangement/tilbud på våre nettsider. UngHadeland forbeholder seg retten til å foreta en vurdering av innholdet samt fritt vurdere om dette er i tråd med UngHadelands retningslinjer og verdier.

Kort om oss

Rune Larsen

Leder

Ansvarlig for UngHadeland.

Barne- og ungdomstiltak.
Ungdomsarenaer.
Festivaler.
Ferieaktiviteter.
Markedsføring
Ulike prosjekter og samarbeidstiltak.
Gran ungdomsråd.
Lunner ungdomsråd.
Brandbu skate -og sykkelpark.

Tlf: 938 038 53
E-post: rune@unghadeland.no

Inger Reidun Fleischer

Leder

Ansvarlig for UngHadeland.

Ansvarlig for Utlånsportalen (BuaGran og BuaLunner).
Fritidskontakttjenesten.
SLT.
Barne -og ungdomstiltak.
Ulike prosjekter og samarbeidstiltak.
Ferieaktiviteter.

Tlf: 915 18 823
E-post: ingerreidun@unghadeland.no

Kenneth Rønningen

Medarbeider

Utlånsportalen (BUA)
ArenaLunner

E-post: Kenneth@unghadeland.no

Hege Hermansen

Medarbeider

ArenaLunner.

E-post: Hege@unghadeland.no

Jane Rogstad Slette

Medarbeider

SLT.

E-post: Jane.Rogstad.Slette@gran.kommune.no

Oscar Mendoza

Medarbeider

ArenaLunner

E-post: O-mendoz@online.no

Susann Myrvang Martinsen

Medarbeider

LOS ved Gran ungdomsskole
Les mer om Susann her og hva en LOS gjør.

E-post: susmyrv@granskole.no

Katrine Petra Fossheim

Medarbeider

LOS ved Gran ungdomsskole.

E-post: katfoss@granskole.no