Oversikt barne – og ungdomsskoler 

Gran kommune – klikk her

Lunner kommune – klikk her

Skole på hadeland

Jevnaker kommune – klikk her

Hadeland videregående skole

Besøk nettsiden her

Andre nyttige linker:

http://www.vilbli.no/ – presenterer yrker og hvilken utdannelse som kreves.

http://utdanning.no/ – presenterer yrker og utdannelse som kreves.

http://elev.no/ – hjelper deg med lover og rettigheter på skolen.

Har du problemer med skolen på en eller annen måte, ta kontakt med skolekontoret
i fylkeskommunen der du bor for videregående skole eller kommunen for barne – og ungdomsskolene.