#Arena

Vi har valgt å dele hele distriktet opp i forskjellige arenaer; Harestua, Grua, Lunner, Jevnaker, Gran, Jaren, Brandbu og Bjoneroa. Arenaene omfatter alle tilbud og arrangement som skjer i dette området. Hvert område administreres av den ansvarlige for hver arena.

UngHadeland omhandler arrangement og tilbud i alle de tre Hadelanskommunene; Lunner, Gran og Jevnaker.