Om UngHadeland

UngHadeland er en del av Kulturkontoret for Lunner og Gran kommuner.

Siden oppstarten i 2013 har UngHadeland skapt fritid for alle barn og unge på Hadeland gjennom ulike aktiviteter og arrangementer på ettermiddager, i helger og i ferier.

UngHadelands viktigste oppgaver er forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom planlegging og gjennomføring av tiltak og aktiviteter på fritiden for og med barn og unge.

UngHadeland har satt mål av seg om aktivt og systematisk å bidra i arbeidet med å motvirke utenforskap og bidra til inkludering og integrering.
UngHadeland samarbeider med tjenester innad i kommunene, med frivillige lag og foreninger og med næringslivet.

UngHadeland besitter en stor oversikt over fritidsaktiviteter i kommunal regi samt i regi av frivillige lag og foreninger.

Lag, foreninger og andre som har barn og ungdom som målgruppe står fritt til å kontakte oss for å kunne publisere deres arrangement/tilbud på våre nettsider.

Barne- og ungdomstiltak
Ungdomsarenaer
Gamingrommet, ArenaLunner
Ungdomskontakter
BUA Gran og BUA Lunner
Festivaler
Ferieaktiviteter
Markedsføring
Ulike prosjekter og samarbeidstiltak
Gran ungdomsråd
Lunner ungdomsråd
Nærmiljøanlegg

Fagansvarlig ungdomsarbeid Kultur
Inger Reidun Fleischer
Tlf: 915 18 823
E-post: ingerreidun@unghadeland.no