#ArenaSuper er aktiviteter og arrangementer hvor vi tilstreber å legge til rette for den enkelte nettopp med det mål om å skape Fritid for Alle.
#ArenaSuper kan være frittstående enkeltarrangementer eller ukentlige aktiviteter som foregår i større eller mindre grupper under ledelse av våre fritidskontakter.

For deltakelse i #ArenaSuper-aktiviteter  ta kontakt med ansvarlige for fritidskontakttjenesten (se under.)

#ArenaSuper-aktiviteter

Fagansvarlig fritidskontakttjenesten

Inger Reidun Fleischer

Tlf: 61 33 84 00

inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no

Fritidsveileder

Solfrid Anita Strande Fosse

Tlf: 61 33 84 00

solfrid.anita.strande.fosse@gran.kommune.no

Besøksadresse:

Gran rådhus

Rådhusvegen 39

2770 JAREN

Postadresse:

Gran rådhus

Rådhusvegen 39

2770 Jaren

Kommunetorget Gran kommune
Tlf: 613 38 400

postmottak@gran.kommune.no