Velkommen til Helsesykepleiers hjørne

Helsestasjon for ungdom i Gran og Lunner kommuner

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom. Det er ingen timebestilling. Her kan du komme med alle typer helsespørsmål.

Du kan spørre om

  • seksualitet
  • prevensjon
  • kjønnssykdommer
  • spiseproblemer
  • psykiske problemer
  • rusproblemer
  • eller andre spørsmål som gjelder din fysiske og psykiske helse.

Lege er til stede i tillegg til helsesykepleierog/eller jordmor på mandager.
I skolens sommerferie har helsestasjon for ungdom åpent mandager kl.14.30- 16.00.
Telefon: 409 09 951

HFU holder til i 2. etg, Gran Legesenter

Ofte stilte spørsmål

Jeg har spørsmål om prevensjon og prevensjonsmetoder.

Du har begynt å ha sex eller vet at det snart vil skje. Du ønsker ikke å bli gravid og vil begynne med prevensjon for å hindre det. Det finnes mange ulike metoder å velge mellom. Hva vil passe best for deg?

Finn rett prevensjon.

Velg en prevensjon som passer for DEG. Det er ikke sikkert at det som passer venninna di passer best for deg. Velg heller ikke bort en metode bare fordi du har hørt om noen som er misfornøyd den. Les mer om prevensjonsmetoder her.

Hvordan takle drikkepress?

Enten du har valgt å vente med å drikke alkohol eller du har valgt å være helt avholds, så har du kanskje opplevd at du må forsvare valget ditt? Få gode tips til hvordan du kan takle drikkepress her!

Les mer.

Mamma og pappa skal skilles, må jeg bo hos begge?

Det kan være tungt å få vite at foreldrene dine har bestemt seg for å gå fra hverandre. Kanskje lurer du på hvor du skal bo, eller kanskje er du trist på grunn av hele situasjonen.
Årlig opplever nær 10 000 barn og unge samlivsbrudd.

Her kan du lese mer om hva som endrer seg når foreldrene dine flytter fra hverandre, og hva dine rettigheter er.

Jeg har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Hvem kan jeg kontakte?

Opplevd uønsket berøring eller seksuelt overgrep? Føler du deg alene om det du har opplevd? Både gutter og jenter kan utsettes for overgrep.

Det er viktig at du snakker med noen voksenpersoner som du føler deg trygg på om det du har opplevd. Foreldre, en kontaktlærer, helsesøster eller noen andre du stoler på.

Ringer du Alarmtelefonen på 116 111 (gratis/anonymt) får snakke med noen som forstår og kan hjelpe deg – www.116111.no eller Landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbrukte på 800 57000 – www.incest80057000.no

Aktuelle lenker:

www.ung.no/overgrep/2308_Har_du_opplevd_seksuelle_overgrep.html

www.ung.no/hjelp/#3473__Jeg_har_blitt_utsatt_for_seksuelt_overgrep.html

Får noen vite at jeg har tatt kontakt med dere?

Ansatte i UngHadeland har taushetsplikt.

Hva er taushetsplikt?

Taushetsplikt betyr at man ikke kan bringe videre noe man har fått vite videre til noen andre.
Taushetsplikt betyr at for eksempel en lærer eller helsesykepleier heller ikke kan fortelle noe som du har fortalt dem videre til kolleger, venner, familie og folk som jobber i ulike hjelpetjenester uten at du, eller dine foreldre, gir dem lov.

Hvem har taushetsplikt?

Alle som har en jobb i offentlig forvaltning, har taushetsplikt. Offentlig forvaltning betyr de som er ansatt i kommunen, fylkeskommunene eller staten. For eksempel har alle ansatte på skolene, SFO, helsesykepleier, leger, de som jobber i barnevernet og på NAV taushetsplikt.

Taushetsplikten beskytter deg mot at andre får vite ting om deg.

Taushet om hva?

Taushetsplikten gjelder personlige ting som du selv har fortalt, og det som f.eks læreren/helsesykepleier/ansatte i UngHadeland  har fått kjennskap om på annen måte fordi han er ansatt. Et personlig forhold er opplysninger som handler om din helse, din velferd, eller personlige egenskaper som du eller dine foreldre har. Dette kan være opplysninger som at du har AHDH, at dere har dårlig råd, at din mor har mistet jobben eller sitter i fengsel, at din far er hissig og vanskelig å prate med og så videre.

Det er straffbart å bryte taushetsplikten

Den som bryter taushetsplikten kan straffes med bøter eller fengsel. I tillegg kan den som har brutt taushetsplikten miste jobben. Taushetsplikten varer livet ut.

Mer om taushetsplikt.