Ungdom i Innlandet trygt hjem – et tilbud til deg fra 15-21 år

Fra og med natt til 26. desember 2020 kan ungdom i hele Innlandet komme seg trygt hjem om natten i helger og høytider.
Ordningen gjelder i følgende tidsrom:

  • natt til lørdag og natt til søndag gjennom hele året
  • i forbindelse med høytider og spesielle arrangementer etter nærmere retningslinjer

Bestill før kl. 20
  • Ungdom som ønsker å benytte seg av tilbudet må bestille taxi før klokka 20.
  • Det må være minst tre passasjerer som skal hjem til samme område.
  • I vanlige helger er egenandelen per person på 69 kroner. På røde dager i jula og andre høytider betaler hver passasjer 100 kroner. Resten dekkes av Innlandet fylkeskommune.
Kjøring innen egen region

Innlandet er et stort fylke og det kan ikke kjøres over ubegrensete avstander. FTU har valgt å følge regioninndelingen som gjelder for fylket, slik at det i utgangspunktet kun kan kjøres mellom kommunene innenfor egen region.

Finn de ulike kjøreområdene (PDF, 114 kB)

Hvordan bestille?

Skal du benytte deg av tilbudet om Trygt hjem må du bestille taxi fra sentralen i den kommunen du skal hjem fra. Siden det er Innlandet fylkeskommune som har dette tilbudet gjelder dette for ungdom i Gran kommune.

Kategorier: Nyheter