Støtte til tiltak for barn & ungdom under 18 år

Retningslinjer:

Gran ungdomsråd disponerer hvert år 25.000,- kroner som skal benyttes til å støtte tiltak av og for barn og unge i Gran kommune.
I møte 25.08.11 gjorde ungdomsrådet flg. vedtak:

”Ungdomsrådet ønsker å gi grupper, lag og organisasjoner som driver, eller ønsker å starte tilbud for barn og ungdom under 18 år, mulighet til å søke på ungdomsrådets midler.”

Mottakerne av midler vil bli bedt om å avgi en enkel rapport om bruken innen neste fordelingsmøte i ungdomsrådet.

SØKNADSFRIST ER SØNDAG 8.DESEMBER

Søknadskjema finner du her.

Spørsmål kan rettes til ungdomsrådets sekretær Rune Larsen, tlf – 93803853 eller rune.larsen@gran.kommune.no

Kategorier: Nyheter