Ledig 3-årig prosjektstilling i UngHadeland

Har du lyst til å:

bidra i arbeidet med å motvirke utenforskap og sosiale forskjeller for barn og unge?

bidra til inkludering og integrering – for og med barn og unge på Hadeland?

delta i utviklingsarbeidet i UngHadeland? 

Vi velger å kalle det drømmejobben!

Arbeidsoppgaver
Arbeidsleder for UngHadeland Ungdomsbedrift (UB)
Utviklingsarbeid i UngHadeland
Arenautvikling
Planlegging og gjennomføring av arrangementer og ferieaktiviteter

Det må påregnes arbeid på ettermiddag/kveld og i skoleferier.

Krav til kompetanse

3-årig pedagogisk eller helse- og/eller sosialfaglig utdanning.
Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper/erfaring
Erfaring fra arbeid med barn og unge er en forutsetning
Personlig egnethet og tidligere erfaring tillegges stor vekt.

Du må:
– ha et stort engasjement og brenne for å arbeide for og med ungdom.
– se den enkelte, være en god rollemodell og ønske å bidra til positive holdninger.
– kunne engasjere ungdom til selv å delta.
– være fleksibel og mestre høyt arbeidstempo.
– være kreativ og god til å motivere andre.
– ha god kunnskap og erfaring med bruk av digitale verktøy og sosiale medier.

Krav om førerkort klasse B.

Vi kan tilby

Et spennende, kreativt og aktivt arbeidsfelt med mye kontakt med ungdom.
Store muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag
Et fremoverlent, godt og engasjert arbeidsmiljø.
Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter.
Gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale.
IA- og Fysak-kommune.

Tiltredelse
15.08.2019 – 15.8.2022.

Søknadsfrist: 09.06.2019 

UngHadeland
– skaper fritid for alle!

Siden oppstarten i 2013 har UngHadeland skapt fritid for alle barn og unge på Hadeland gjennom ulike aktiviteter og arrangementer på ettermiddager, i helger og i ferier.

UngHadelands viktigste oppgaver er forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom planlegging og gjennomføring av tiltak og aktiviteter på fritiden for og med barn og unge.
UngHadeland er underlagt kulturkontoret i Gran og Lunner kommuner.

Men UngHadeland er mer enn «kultur og fritid» i tradisjonell form under Kulturkontoret. UngHadeland har tatt mål av seg om aktivt og systematisk å bidra i arbeidet med å motvirke utenforskap og bidra til inkludering og integrering og gjennom dette bidra til en meningsfull fritid for den enkelte.

Vi i UngHadeland skal:

– Være tilstede for barn og unge
– Legge til rette for en meningsfylt fritid for den enkelte
– Utvikle spennende og kreative tilbud til barn og unge for og sammen med barn og unge
– Stimulere til selvstendighet og mestring

Samarbeid med tjenester innad i kommunene og frivillige lag og foreninger står sentralt i UngHadelands daglige virke.

Kontaktpersoner UngHadeland
Rune Larsen– tlf 93803853 – rune.larsen@gran.kommune.no
Inger Reidun Fleischer – tlf 91518823 
inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no

Kategorier: Nyheter