TUSEN TAKK FOR TILLITEN – FOR EN KICK-OFF PÅ SOMMEREN!

Siste par ukene har UngHadeland mottatt tilskuddsmidler og pengegaver av betydelig verdi fra både direktorater, stiftelser og fylkeskommunen.
Hele 1.750.000 kr er tildelt UngHadeland de siste dagene.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner brakte med seg gla´nyhet da han avla Granavollen et besøk i forrige uke. Han kunne meddele at UngHadeland får mest av alle når det deles ut penger fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Pengene skal sikre at enda flere barn og ungdom skal få delta på sosiale arenaer, uavhengig av livssituasjon.
Og i går kom Sparebankstiftelsen DNB med nyheten om at de vil tildele pengegave til UngHadeland og Bua med samme begrunnelse som over.

«UngHadeland skal motvirke utenforskap og sosial ulikhet og bidra til inkludering og integrering»

Vi i UngHadeland er svært fornøyde med tildelingen av tilskudd både til prosjektene våre, aktiv sommer 2018,  UngHadeland skaper fritid for alle i Gran og Lunner kommune og til BUA, UngHadeland´s utlånsportal.

Siste ukers tildelinger av tilskudd og pengegaver vitner om arbeidet som gjøres mot sårbare grupper av barn og unge under UngHadeland´s fane bærer frukter og at både Barne- ungdoms og familiedirektoratet, Sparebankstiftelsen DNB og Oppland fylkeskommune har stor tillit til arbeidet som gjøres.

 

Vi er ydmyke, stolte og glade for tildelingene og gleder oss til fortsettelsen!

«Sammen med oss skal barn og unge oppleve tilhørighet og fellesskap og alle skal ha mulighet til å delta»

Tilskudd fra BUF-dir (Barna- ungdoms- og familiedirektoratet)
Kr 400.000 – UngHadeland skaper fritid for alle (Gran kommune)
Kr 350.000 – UngHadeland skaper fritid for alle (Lunner kommune)
Kr 400.000 – Utlånsportalen BUA under UngHadeland

Tilskudd fra Oppland fylkeskommune
Kr 300.000,- UngHadeland skaper aktiv sommer 2018.

Pengegave fra Sparebankstiftelsen DNB
Kr 300.000 – Utlånsportalen BUA under UngHadeland

Les mer om tildelingene her:
(krever Hadeland +abonnement for å lese hele artiklene)

Kategorier: Nyheter