Hva er UngHadeland?

UngHadeland skaper fritid for alle, og er portalen for deg som er ung på Hadeland. UngHadeland legger til rette for fritids- og ferieaktiviteter for barn og unge. UngHadeland driver ungdomsarenaer i Gran og Lunner kommune og er ansvarlig for en rekke aktiviteter og arrangementer rettet mot barn og unge. I tillegg samarbeider UngHadeland med lag, foreninger, handelstand, skoler m.fl omkring større og mindre aktivitetsdager, festivaler, konserter, ferietilbud osv.

UngHadeland tilbyr ferieaktiviteter i sommerferien, høstferien og vinterferien, gjennom henholdsvis Aktiv Sommer, Høstfestival og Vinterfestival.

UngHadeland er en del av kulturkontoret i Gran og Lunner kommune. Vi samarbeider med tjenester innad i kommunene, med frivillige lag og foreninger og med det private næringslivet.

Koster det noe å delta?

Mange av UngHadeland sine aktiviteter er gratis, og noen aktiviteter koster det penger å delta på. Vi tilstreber så langt det lar seg gjøre å holde kostnadene nede på våre aktiviteter.

Det oppgis alltid pris dersom det er aktiviteter og arrangementer med egenandel/kostnad.

Og det er selvsagt gratis å delta på #ArenaGran, #ArenaLunner og #ArenaBjoneroa!

Hvem kan delta?

UngHadeland skaper fritid for alle barn og unge og deres familier.
Mange av vår aktiviteter er rettet mot ungdom i ungdomskolealder, endel av våre aktiviteter er for unge fra 5. – 7. trinn, vi har aktiviteter for hele familien og til BuaHadeland kan alle i alle aldere komme for å låne utstyr.

Vi opplyser alltid hvilke alder de ulike aktivitetene og arrangementene er rettet mot.

Jeg trenger litt ekstra hjelp, kan jeg også delta?

Selvsagt! UngHadeland skaper Fritid for Alle, og det betyr at vi ønsker å legge til rette for at alle skal kunne delta på våre aktiviteter og arrangementer.

Les mer om våre tilpassede aktivitetstilbud under #ArenaSuper, evt ta kontakt med oss dersom det er behov for tilrettelegging eller tilpasninger for deltakelse.

Hvordan holder jeg meg oppdatert?

Følg UngHadeland på Facebook, Instagram og Snapchat. Her holdes du oppdatert om hva som skal skje, hva som har skjedd og hva som er verdt å få med seg!

Informasjon om våre aktiviteter og arrangementer finner du her på vår hjemmeside. Dette gjelder også for påmelding til aktiviteter og arrangementer.

Vi har også et nyhetsbrev du kan melde deg på nedenfor.

Stemmer det at jeg kan låne tur- og sportsutstyr av dere?

Det gjør det! Vi mener alle bør kunne være med på det de ønsker. Derfor samarbeider vi med BUA for å tilby utlån av tur- og sportsutstyr.

Utlånsportalen UngHadeland har to avdelinger på Hadeland; BuaLunner (Frøystad) og BuaGran (kjelleren på Granvang) som begge er åpne to dager i uken. Her kan du låne alt fra sykler til primus.

Les med om BUA her.

God tur!

Utlånsportalen UngHadeland

Utlån av tur- og fritidsutstyr

UngHadeland ønsker å bidra til at barn og ungdom holder seg i aktivitet og tilbyr derfor utlån av tur- og fritidsutstyr. Det er helt gratis og alle i alle aldre har anledning til å benytte seg av dette tilbudet.