[twocol_one_first]

Gran ungdomsråd skal ivareta ungdommens interesser og tale ungdommens sak i Gran kommune. Ungdomsrådets medlemmer velges av og blant ungdom i alderen 12-20 år bosatt i Gran kommune. Oskar Sunde leder ungdomsrådet, mens Arne Henrik Jørgensen er nestleder. SLT-koordinatoren Thomas Petersen er sekretær for ungdomsrådet.

Ungdomsrådet har 14 plasser:

[unordered_list style=»arrow»]

 • 3 representanter fra Gran ungdomsskole
 • 3 representanter fra Brandbu ungdomsskole
 • 3 representanter fra Bjoneroa skole
 • 5 frie plasser utenom elevrådene – her ønskes det elever ved videregående skole, lærlinger, representanter for ungdomsklubber og andre som ikke er direkte tilknyttet skolene

[/unordered_list]

Alle ungdommer mellom 13 og 20 år, bostatt i Gran kommune, kan foreslås som kandidater.

Gran ungdomsråd skal blant annet arbeide for å:

[unordered_list style=»arrow»]

 • sette saker som angår ungdom på dagsordenen
 • motivere ungdom til engasjement i lokalsamfunnet, skole, fritid, kultur
 • gi innspill til politikere og administrasjon i saker som angår ungdom
 • fremme saker som angår ungdom i plan og økonomiarbeid i kommunen
 • behandle og evt. bringe videre saker fra enkeltungdommer eller grupper av ungdom
 • disponere eventuelle prosjektmidler

[/unordered_list]

[/twocol_one_first][twocol_one_last]

Medlemmer i Gran ungdomsråd 2013:

[unordered_list style=»bullet»]

 • Audun Straume – Brandbu u.skole
 • Magnus Brænden – Brandbu u.skole
 • Maren Egge – Brandbu u.skole
 • Tove Kristine Martinsen – Gran u.skole
 • Ingerid Heier Jorstad – Gran u.skole
 • Frida Hval Skiaker – Gran u.skole
 • Mia A.Linnerud – Bjoneroa skole
 • Tuva Marie Strøm – Bjoneroa skole
 • Hans Henrik G. Bohman – Bjoneroa skole
 • Vemund Vik – fri plass
 • Ingeborg Sørli – fri plass
 • Oskar Sunde – fri plass

[/unordered_list]

[/twocol_one_last]