UngFrivillig

UngHadeland sammen med Gran frivilligsentral Ung trenger flere FRIVILLIGE og AMBASSADØRER.

Hvem kan være frivillig? Du som vil bruke din fritid til å hjelpe andre.
Hvem vil være ambassadør? Du som vil bidra til økt synlighet av UngHadeland, være rollemodell og mentor – i tillegg aktivt bidra inn med kunnskap og erfaring.

Hvem ser vi etter?

Hva forventes av deg?

Hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med bestemmer du selv. Du inngår ingen langsiktig avtale – synes du dette er givende, fortsetter du.

Vil du melde deg som frivillig eller ambassadør, eller kanskje du vil vite litt mer? Kontakt oss uansett! Kom gjerne inn til en uforpliktende samtale.

Å jobbe frivillig for UngFrivillig gir deg et unikt innblikk i barne- og ungdomsmiljøet på Hadeland.

Målgruppe: barn og unge (8-19 år) i Gran og Lunner kommune

Hva/hvor: Ungdomsarenaer, prosjekter og enkeltarrangementer.

Hvem kan bli frivillig: Alle som ønsker å bruke tid på barn & unge i regionen.

UngHadeland samarbeider med Gran frivilligsentral Ung omkring unge frivillige.

Kontaktinfo:
Veronica Stokkvold, tlf: 917 64090
Gran frivilligsentral Ung
Frivillig@unghadeland.no

«UngHadeland skal motvirke utenforskap og sosial ulikhet og bidra til inkludering og integrering»

Siden oppstarten i 2013 har UngHadeland skapt fritid for alle barn og unge på Hadeland gjennom ulike aktiviteter og arrangementer på ettermiddager, i helger og i ferier.

UngHadelands viktigste oppgaver er forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom planlegging og gjennomføring av tiltak og aktiviteter på fritiden for og med barn og unge.

UngHadeland har tatt mål av seg om aktivt og systematisk å bidra i arbeidet med å motvirke utenforskap og bidra til inkludering og integrering og gjennom dette bidra til en meningsfull fritid for den enkelte.