Vi er i gang igjen med svømmeopplæring for barn og unge med minoritetsbakgrunn i Gran!

Hver tirsdag gis det svømmeopplæring i svømmehallen ved Gran ungdomsskole.
Tid: 15.00 – 15.45 (barneskolen) 15.45 – 16.30 (ungdomsskolen).
Tilbudet er et samarbeid mellom svømmegruppa i Gran IL, idrettslinja ved Hadeland videregående skole og Fritid for Alle / Unghadeland.

Påmelding her!

 

Fritid for Alle og UngHadeland har mottatt tilskudd fra Fylkesmannen i Oppland til svømmeopplæring for minoritetsspråklige barn i kommunen.
«Formålet med tilskuddsordningen fra Fylkesmannen er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette barn og unge bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen» heter det i tilskuddsbrevet. Målgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen, men også andre barn og unge som ikke kan svømme kan ta del i svømmeopplæringen.

 

Omtale av aktivitetstilbudet fra avisen Hadeland.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker å delta!

Tilbudet er gratis!