Vi er i gang igjen med svømmeopplæring for barn og unge med minoritetsbakgrunn i Brandbu!

Hver onsdag frem til jul er det tilbud om svømmeopplæringskurs i svømmehallen ved Brandbu barneskole. Tid: 15.00 – 16.00.
Tilbudet er et samarbeid mellom Fritid for Alle / Unghadeland og fysioterapitjenesten i Gran kommune.

Påmelding her!

 

Fritid for Alle og UngHadeland har mottatt tilskudd fra Fylkesmannen i Oppland til svømmeopplæring for minoritetsspråklige barn i kommunen.
«Formålet med tilskuddsordningen fra Fylkesmannen er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette barn og unge bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen» heter det i tilskuddsbrevet. Målgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen, men også andre barn og unge som ikke kan svømme kan ta del i svømmeopplæringen.

 

Omtale av aktivitetstilbudet fra avisen Hadeland.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker å delta!

Tilbudet er gratis!