Stimuleringsmidler

Gran ungdomsråd stimuleringsmidler 2017 – 2.gangsutlysning

STØTTE TIL TILTAK FOR BARN OG UNGDOM UNDER 19 ÅR

Retningslinjer:

Gran ungdomsråd disponerer hvert år 25 000 kroner som skal benyttes til å støtte tiltak for barn og unge i Gran kommune. I møte 25.08.11 gjorde ungdomsrådet flg. vedtak:

”Ungdomsrådet ønsker å gi grupper, lag og organisasjoner som driver, eller ønsker å starte tilbud for barn og ungdom under 19 år, mulighet til å søke på ungdomsrådets midler.”

Mottakerne av midler vil bli bedt om å avgi en enkel rapport om bruken innen neste fordelingsmøte i ungdomsrådet.

Spørsmål kan rettes til ungdomsrådets sekretær Rune Larsen, tlf. 93 80 38 53.

Søknadsfrist – 20. november 2017

Søknadsskjema_Gran ungdomsråds stimuleringsmidler 2017