1. Innledning

UngHadeland, org.nr. 961 381 541 («UngHadeland», «vi») er et kosept og plattform for vårt forebyggende arbeid rettet mot barn & ungdom i regionen Hadeland. Se vår kontaktinformasjon i punkt 8.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan UngHadeland samler inn og bruker personopplysninger når du besøker unghadeland.no, eller benytter noen av våre digitale tjenester, er registrert av oss eller på annen måte er i kontakt med oss. UngHadeland er behandlingsansvarlig for personopplysningene som blir behandlet på disse nettstedene og når det er vi som bestemmer formål og hjelpemidler for behandlingen.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke når UngHadeland opptrer som tjenesteleverandør og databehandler på vegne av våre kunder. I slike tilfeller er det våre kunder som er behandlingsansvarlig og som plikter å informere om sin behandling av personopplysninger gjennom egen personvernerklæring eller på annen måte.

Personvernerklæringen gjelder heller ikke tredjeparters behandling av personopplysninger. Tredjeparter som vi samarbeider med, og andre nettsider som er tilgjengelige via dette nettstedet, har egne personvernerklæringer og egen praksis som de selv er hovedansvarlige for.

 

2. UngHadelands behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og utleverer personopplysninger når du bruker våre nettsider og digitale tjenester. Den forklarer våre databehandlingsaktiviteter, hvilket formål de har, hva slags personopplysninger disse aktivitetene innebærer og hvilket rettslig grunnlag de har.

 

   2.1 Nettsideanalyse

Når du besøker en av vår nettside unghadeland.no så  samler vi inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider.

Formålet med behandlingsaktivitetene er å optimalisere våre nettsider ovenfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse vår nettsider og tjenester til brukernes antatte behov. I punkt 4 i personvernerklæringen finner du nærmere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler.
Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål.

 

   2.2 Chat-tjeneste og e-postkorrespondanse

Dersom du benytter vår chat-tjeneste eller sender oss e-post vil vi registrere og behandle meldingene i den grad det er nødvendig for å besvare din henvendelse. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger knyttet til chat og e-post er vår berettigede interesse i å besvare henvendelser samt å kunne dokumentere korrespondansen. Chat og e-postkorrespondanse vil bli lagret så lenge det er nødvendig for disse formålene.

 

   2.3 Nyhetsbrev og elektronisk markedsføring

Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av kontaktskjema eller lignende, kan innsamlede opplysninger benyttes for å sende deg tips, informasjon og nyhetsbrev om digital markedsføring via e-post. I våre kontaktskjema innhentes typisk navn, e-post-adresse, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger du oppgir.

Vi vil ikke sende deg tilbud via e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder med mindre det foreligger et eksisterende «kundeforhold», eller du uttrykkelig har samtykket til dette.

Opplysningene vi behandler vil bli benyttet til å tilpasse våre nyhetsbrev og budskap til deg.
Tilpasning av budskap gjøres ved hjelp av analyse av opplysninger du har oppgitt til oss i kombinasjon med opplysninger om din nettaktivitet på våre nettside unghadeland.no.

Det rettslige grunnlaget for nyhetsbrev og elektronisk markedsføring er enten at det foreligger et eksisterende kundeforhold og du ikke har reservert deg mot å motta våre henvendelser, og i andre tilfeller ditt samtykke.

 

   2.4 Annen markedsføring

Personopplysninger i analytiske datasett vil alltid bli slettet etter analysen er gjennomført. Formålet med slike analyser er å evaluere samt forbedre vår markedsføring ovenfor våre kunder.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen som beskrevet i dette punktet er vår berettigede interesse i å markedsføre våre tjenester i digitale kanaler. Se nærmere om vår bruk av informasjonskapsler i punkt 4.

 

3. Utlevering av personopplysninger

 

   3.1 Overføring av personopplysninger til andre land

Personopplysninger vil ikke bli overført til underleverandører eller samarbeidspartnere utenfor EU/EØS som ikke sikrer en forsvarlig behandling av personopplysninger uten at det på forhånd er etablert et overføringsgrunnlag i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Kun hvis vi har ett gyldig overføringsgrunnlag med tilfredsstillende beskyttelse i henhold til norsk rett og EU/EØS-rett, vil vi benytte oss av leverandører utenfor EU/EØS.

 

4. Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av informasjonskapsler (cookies) når du besøker våre nettsider. Informasjonskapsler, også omtalt som cookies, er tekstfiler som lastes ned og lagres på enheten din når du besøker nettsiden.

Vi benytter informasjonskapsler for autentiseringsformål slik at du ikke trenger å identifisere deg hver gang du besøker nettstedet vårt.

Informasjonskapsler benyttes også for brukerstatistikk, for å tilpasse nettsidene ovenfor våre besøkende samt for å huske besøkendes brukerpreferanser.

Vi benytter også informasjonskapsler for å forbedre funksjonaliteten til nettsidene. Dette gjør vi ved å lagre informasjon som reduserer fremtidig nedlastningstid og annen informasjon som kan benyttes til å forbedre brukeropplevelsen.

Vi bruker dessuten informasjonskapsler for markedsføringsformål. Informasjonskapslene plasseres på nettstedet vårt unghadeland.no
Disse informasjonskapslene vil kunne benyttes for å tilby mer relevant informasjon og personlige tilbud gjennom reklame på andre nettsteder, samt måle effektivitet av vår markedsføring og begrense hvor ofte vi viser hver annonse. Informasjonskapslene vil kunne brukes til å rette relevante annonsebudskap mot deg på andre nettsteder og digitale plattformer.

Du kan via innstillingene i nettleseren hindre at nettleseren lagrer informasjonskapsler samt slette informasjonskapsler. En veiledning på hvordan administrere informasjonskapsler i de vanligste nettleserne finner du her. Vær oppmerksom på at slik sletting og hindring av bruk av informasjonskapsler kan medføre redusert funksjonalitet på denne og andre nettsider.

5. Dine rettigheter

I henhold til norsk personvernlovgivning her du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du i utgangpunktet følgende rettigheter:

  • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene
  • Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet
  • Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg
  • Rett til å kalle tilbake samtykke – du rett til å kalle tilbake et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid til å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring
  • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.
  • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende rette en henvendelse til oss først.

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene.

Se kontaktinformasjon i punkt 8.

 

6. Verneting og gjeldende lovgivning

 

Denne personvernerklæringen skal tolkes i samsvar med norsk personvernlovgivning og være underlagt norske domstolers ikke-eksklusive kompetanse.

 

7. Endringer i denne personvernerklæringen

 

Vi kan, uten forvarsel, endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil gjøres tilgjengelig på https://www.unghaeland/personvern. Ved vesentlige endringer vil vi legge ut en melding på nettstedet og/eller informere deg i andre kanaler.

 

8. Kontaktinformasjon

 

UngHadeland
Rådhusvegen 39
2770 Jaren

Personvernombud: rune@unghadeland.no