UngHadeland leter etter deg som ønsker å bidra til en meningsfylt fritid for andre barn og ungdommer! 

Hva er en fritidskontakt?
En fritidskontakt bidrar til en meningsfylt fritid for andre gjennom å hjelpe til med deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter. En fritidskontakt bidrar til en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre, og er en person som kan bidra til å inkludere personer inn i frivillige lag og foreninger.

En fritidskontakt er vanligvis uten profesjonell bakgrunn, og mottar godtgjøring fra kommunen. Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal fritidskontakten bidra til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. Samværet gir mulighet for personlig vekst. Deltakerens behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper. Fritidskontakten arbeider utfra avtale med kommunen. Avtalen regulerer innhold i og omfang av arbeidet.

Hvem kan bli fritidskontakt?

Vi kan tilby:

En spennende og lærerik jobb, med mulighet for egen påvirkning
Oppdrag fra 8 timer pr måned
Faglig påfyll
Veiledning
Godtgjøring etter kommunens regulativer

Klikk her for søknadsskjema for fritidskontakt