UngHadeland leter etter deg som ønsker å bidra til en meningsfylt fritid for andre barn og ungdommer!

Hva er en fritidskontakt?
En fritidskontakt bidrar til en meningsfylt fritid for andre gjennom å hjelpe til med deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter. En fritidskontakt bidrar til en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre, og er en person som kan bidra til å inkludere personer inn i frivillige lag og foreninger.

En fritidskontakt er vanligvis uten profesjonell bakgrunn, og mottar godtgjøring fra kommunen. Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal fritidskontakten bidra til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. Samværet gir mulighet for personlig vekst. Deltakerens behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper. Fritidskontakten arbeider utfra avtale med kommunen. Avtalen regulerer innhold i og omfang av arbeidet.

Hvem kan bli fritidskontakt?

  • Du må være sosialt engasjert, ha glede av å hjelpe andre og være et medmennes
    ke
  • Du må være trygg på seg selv, ha evnen til å samarbeide og kunne sette grenser
  • Du må være en positiv person med evne til å motivere andre. Kvaliteter som godt humør, evne til å lytte og empati er viktig
  • Du må ha evne til å sette egne behov til side å være der for deltakeren uavhengig av egen dagsform.
  • Du trenger ikke utdanning innen helse-og sosialfag. Personlig egnethet, godt humør og engasjement er viktige egenskaper.
  • Vi legger stor vekt på at du som fritidskontakt skal ha fokus på at du er et positiv innslag og viktig støttespiller på fritidsarenaen til din deltaker/dine deltakere.
  • Du bør helst kunne binde deg for oppdrag for minst et år.
  • Det er en fordel om du har førerkort og disponerer bil, men dette er ikke et krav.

Vi kan tilby:

En spennende og lærerik jobb, med mulighet for egen påvirkning
Oppdrag fra 8 timer pr måned
Faglig påfyll
Veiledning
Godtgjøring etter kommunens regulativer

Klikk her for søknadsskjema for fritidskontakt

Fagansvarlig

Inger Reidun Fleischer

Tlf: 61 33 84 00

inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no

Fritidsveileder

Solfrit Anita Strande Fosse

Tlf: 61 33 84 00

solfrid.anita.strande.fosse@gran.kommune.no

Besøksadresse:

Gran rådhus

Rådhusvegen 39

2770 JAREN

Postadresse:

Gran rådhus

Rådhusvegen 39

2770 Jaren

Kommunetorget Gran kommune
Tlf: 613 38 400

postmottak@gran.kommune.no