Om UngHadeland

UngHadeland driftes av Kulturkontoret i Gran kommune i samarbeid med kommunene Lunner og Jevnaker, de to andre kommunene i Hadelandsregionen. Formålet med nettstedet er å gi barn og ungdom samt foreldre og foresatte en portal for enkel informasjon om de ulike tilbudene som finnes for denne gruppen på Hadeland.

Lag, foreninger og andre som har barn og ungdom som målgruppe står fritt til å kontakte oss for å kunne publisere deres arrangement/tilbud på våre nettsider. UngHadeland forbeholder seg retten til å foreta en vurdering av innholdet samt fritt vurdere om dette er i tråd med UngHadelands retningslinjer og verdier.

Kort om oss

Rune Larsen

Kulturkonsulent

Ansvarlig for UngHadeland og kulturarbeidet i Gran og Lunner kommune.

Arbeider med barne- og ungdomstiltak, fritidsklubber, høst- og vinterfestival, ungdomsarrangement, ulike prosjekter og samarbeidstiltak, samt regionale ungdomstiltak for Hadeland.

Tlf: 61 33 84 55/938 038 53
E-post: rune.larsen@gran.kommune.no

Inger Reidun Fleischer

Prosjektleder "Fritid for alle"

Prosjektleder for Fritid for alle og ansvarlig for fritidskontakttjenesten (tidligere støttekontakttjenesten) for barn og unge 6-25 år.

Tlf: 61 33 84 52/915 18 823
E-post: inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no