Fritid for Alle og Gran IL idrettsskolen tilbyr i samarbeid «Juniorklubben», et tilrettelagt aktivitetstilbud for barn og unge i alderen 7 – 13 år.

I uke 47-50 har vi svømming i bassenget ved Gran ungdomsskole. Pga folkebading er det endrede tider disse ukene og vi er i bassenget fra kl 16-17.

Juniorklubben tilbyr varierte aktiviteter gjennom hele året, alt fra sallek, ballek, skilek og aking til klatring, svømming og friluftsliv.

Tid: onsdag 16.30 – 17.30
Sted: Gymsalen, Trintom skole

Aktivitetsplan 2017/2018 kommer her.

Juniorklubben har faste instruktører som følger barna gjennom alle aktivitetene!

Det er gratis å delta i Juniorklubben.

Påmelding Juniorklubben – se under.

Spørsmål om Juniorklubben rettes til
Inger Reidun Fleischer, tlf 91 51 88 23
Prosjektleder Fritid for Alle