Fritid for alle

Fritid for Alle har som mål å bistå barn og unge som faller utenfor eller ikke føler seg hjemme i det ordinære aktivitetstilbudet til å kunne delta på viktige sosiale arenaer. Med det menes både ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Fritid for Alle kan tilby:

  • Fritidskontakt for de som har vedtak om det.
  • Deltagelse i tilrettelagte aktiviteter.
  • Deltagelse i ordinære lag og organisasjoner.
  • Informasjon om hva som finnes av ordinære aktiviteter og hvem som er  kontaktpersoner.
  • Kontinuerlig oppfølging og evaluering av tilbudet til den enkelte.
  • Opplæring/veiledning av fritidskontakter.

Fritid for Alle er ansvarlig for tilbudet som ytes i fritidskontakttjenesten i Gran kommune og er finansiert med tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Fritid for Alle trenger flere engasjerte fritidskontakter!

IMG_5156

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Fritid for Alle / UngHadeland
Inger Reidun Fleischer
Tlf: 61 33 84 00 / 915 18 823
Send epost

Leder UngHadeland
Rune Larsen
Tlf: 61 33 84 00 / 938 03 853
Send epost

 

 

Leave a reply