Stimuleringsmidler 2022

Retningslinjer

Lunner ungdomsråd disponerer hvert år 50.000,- kroner som skal benyttes til å støtte tiltak av og for barn og unge i Lunner kommune.
I møte 17.11.09 gjorde ungdomsrådet flg. vedtak:

”Ungdomsrådet ønsker å gi grupper, lag og organisasjoner som driver, eller ønsker å starte tilbud for barn og ungdom under 18 år, mulighet til å søke på ungdomsrådets midler.”

Mottakerne av midler vil bli bedt om å avgi en enkel rapport om bruken innen neste fordelingsmøte i ungdomsrådet.

SØKNADSFRIST ER MANDAG 18. APRIL 2022

Spørsmål kan rettes til ungdomsrådets sekretær Jane Rogstad Slette, tlf – 476 63 522 eller jane.rogstad.slette@gran.kommune.no

Kategorier: Nyheter