Ungdomskontaktene driver forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom i alderen 13-23 år. Vi er tilstede både på dag- og kveldstid, på de arenaene hvor ungdom er. Du kan også ta kontakt med oss hvis du er bekymret for barn eller unge. Ungdomskontakten skal være med på å bygge et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom på Hadeland. 

Ungdomskontaktene i UngHadeland ønsker å møte ungdommene der de er på fritiden og er tilstede både i Lunner og Gran.
Du vil møte på våre ungdomskontakter i sentrum, på kjøpesenteret, kinoen, ungdomsskolene i Lunner og Gran, HVS, idrettsparkene, ungdomsarenaene og andre steder. Eller du kan kontakte oss om du ønsker at vi skal oppsøke deg der du/dere er!

Tilbudet er frivillig og det er gratis, og ingenting skal være for lite eller for stort om du ønsker å ta kontakt. Ungdomskontakten er etablert for å ivareta ungdom der de er, og er en del av UngHadelands forebyggende arbeid rettet mot barn og unge.
Ungdomskontaktene vil blant annet ha jevnlig dialog med politiet, og samarbeide med andre aktuelle instanser for å følge opp ungdom på best mulig måte.

Ungdomskontakten jobber oppsøkende, og etterstreber å komme i kontakt med ungdom der de er, bygge relasjoner og hjelpe ungdom og/eller deres foresatte.  Ungdomskontaktene kan følge opp enkeltpersoner, men også arbeide med ungdom i grupper. Gruppene kan eventuelt bli til på bakgrunn av ønske fra ungdom, eller etter ønske eller anbefaling fra samarbeidspartnere.

 

Ansvarlig for Ungdomskontaktene i UngHadeland

Inger Reidun Fleischer

Fagansvarlig ungdomsarbeid, kultur
Tlf. 915 18 823
ingerreidun@unghadeland.no

Jane Rogstad Slette

SLT koordinator for Lunner og Gran
Tlf. 47663522
jane.rogstad.slette@gran.kommune.no

Ungdomskontaktene nås på
tlf 908 05 668

Hva kan du snakke med UK om?

 • Skole
 • Venner 
 • Familie
 • Seksualitet, sex og kjønn
 • Følelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Mobbing
 • Ensomhet
 • Tanker og følelser
 • Alkohol og rusmidler
 • Økonomi og jobb
 • Kulturforskjeller
 • Eller andre ting. Du kan snakke med oss om hva som helst.

Har UK taushetsplikt?

JA!

Det betyr at det du som ungdom velger å fortelle, kan ikke Ungdomskontaktene fortelle videre uten at det er greit for deg.

MEN!

Ungdomkontaktene har meldeplikt. Det betyr at om du forteller noe som kan være til skade for deg selv eller et menneske rundt deg, så må Ungdomskontakten gå videre med dette. Dette skjer imidlertid ikke uten at du er informert om det.

Hvor treffer du UK?

 • Telefon
 • Snapchat
 • Ute der hvor ungdommen treffes/ oppholder seg.
 • Etter direkte avtale.
 • På telefon
Kategorier: Nyheter