PENGEGAVE TIL BARN & UNGE

Crosser
Aktiviteter for barn & unge i Lunner & Gran kommuner får nå en gave på 1,5 mill av Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker – Nittedal – Lunner.

Kulturkontoret for Gran og Lunner kommuner skal stå for koordineringen av søknader, i samarbeid med idrettsrådene og musikkråd.

Flere arrangement har blitt utsatt et år. Vi ønsker å gi gaver som kan avhjelpe denne situasjonen, men vi ønsker også å støtte de som nå gjenopptar drift.
Lag og foreninger kan  kontakte kulturkontoret, som i samarbeid med idrettsråd og musikkråd kommer med forslag om hvem som får gavemidler.

«Flere arrangement har blitt utsatt et år. Vi ønsker å gi gaver som kan avhjelpe denne situasjonen, men vi ønsker også å støtte de som nå gjenopptar drift. Vi ber lag og foreninger kontakte kulturkontoret, som i samarbeid med idrettsråd og musikkråd kommer med forslag om hvem som får gavemidler, sier Jørn Prestkvern.»

Dette er midler rettet mot barn og unge, og de som ikke har søkt midler i år kan selvfølgelig søke midler – dette er en breddegave til grunnfinansiering.

LES HELE SAKEN HOS AVISEN HADELAND HER.

Send oss en e-post til:
postmottak@gran.kommune.no

Spørsmål knyttet til ordningen kan rettes til:
Else.Hagen.Lyngstad@gran.kommune.no

«– Flere arrangement har blitt utsatt et år. Vi ønsker å gi gaver som kan avhjelpe denne situasjonen, men vi ønsker også å støtte de som nå gjenopptar drift.»
– Leder Sparebankstiftelsen Gran, Jørn Prestkvern

Kategorier: Nyheter