Lokale sparebankstiftelser tildeler stor pengegave til barn og unge på Hadeland.

UngHadeland vises tillit når Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal tildeler 4,5 millioner kroner over 3 år til prosjekter som utelukkende skal gå til aktiviteter, arrangementer og tiltak for barn og unge på Hadeland.

Søkt om tilskudd til 3 prosjekter

UngHadeland har søkt de lokale sparebankstiftelsene om støtte til 3 prosjekter som er planlagt de neste 3 årene. AlleMed-fondet er allerede etablert som et ledd i arbeidet med å motvirke utenforskap og bidra til inkludering og integrering. 
Fondet skal bidra til å nå målet i Fritidserklæringen ved at alle barn og unge i Gran og Lunner skal ha muligheten til å delta på minst en jevnlig fritidsaktivitet uavhengig av familiens økonomi. Pengene er øremerket kontigenter, nødvendig utstyr, cuper mm for å sikre at alle barn og unge i Gran og Lunner får muligheten til et fullverdig fritidstilbud.  Med denne gaven fra de lokale sparebankstiftelsene sikres fondets eksistens for de kommende årene.

UngHadeland etablerer egen ungdomsbedrift

– UngHadeland UB – for mestring, utvikling, trivsel og tilhørighet –

UngHadeland skal være for og med ungdommene, derfor etablerer UngHadeland sin egen ungdomsbedrift. Skole og fritid skal knyttes tettere sammen og fokuset for alt arbeidet i ungdomsbedriften skal handle om mestring, utvikling, trivsel og tilhørighet for den enkelte. Ungdomsbedriften vil bygge mye av sitt daglige virke rundt Utlånsportalen/Bua og rundt arenaarbeid og aktiviteter/arrangmenenter i regi av UngHadeland, men også arbeidsoppgaver utenfor UngHadeland vil stå på agendaen.
Ungdom som strever i skolehverdagen, ungdom som har falt utenfor skole – og ikke minst alle ungdom som ønsker å ha en rolle i UngHadeland UB skal få ta del.
Mange tanker om innhold, rammer og arbeidsoppgaver for ungdomsbedriften er lansert, nå skal de deles, knas og bearbeides! Tiden fremover skal benyttes til å etablere samar
beid med flere, gjøre konseptet kjent, ansette prosjektleder og ikke minst la ungdommene ta del i arbeidet med etableringen.

Oppstart er planlagt ved skolestart høsten 2019.

UngHadeland vil etablere SPILLHUS

Dataspill er folkehelse – det må vi ta inn over oss. Gaming skaper tilhørighet!
Hvis Magnus Carlsen er toppidrettsutøver, så hva med de beste gamerne?

Fotballspillere har FELLESSKAP, bandyspillere har FELLESSKAP, korpsmusikanten det samme. UngHadeland sin misjon er å etablere den sosiale møteplassen – FELLESSKAPET – for gamerne!

I dataspill kan man lære om samarbeid akkurat som man gjør på fotballbanen. Fotball handler ikke bare om å lære å sparke en ball.
Man lærer om de andre tingene rundt, som fellesskap, kommunikasjon, planlegging m.m.
Hvorfor kan ikke gamere også få et fellesskap?

Etablering av spillhuset vil få gamerne ut fra kjelleren og ut av rommet, og på denne måten dele gleden og lidenskapen for en felles interesse.

Denne møteplassen skal være åpen for alle.
I tillegg til gamingdelen planlegges det ulike workshops innen spilldesign, pc-bygging, spillutvikling og ikke minst koding.

Til tross for at E-sport er verdens raskest voksende idrett er vi langt fra å anerkjenne gaming på lik linje med langrenn eller fotball.
Kanskje Spillhuset også kan være en katalysator for etablering av E-sportlag på Hadeland?

 

Vi er ydmyke, stolte, glade og dypt takknemlige overfor Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner, Nittedal som igjen viser oss tillit og tror på oss!
Vi lover å forvalte gaven etter beste evne til det beste for barn og unge på Hadeland!

– UngHadelandCrewet

UngHadeland
– skaper fritid for alle!

Siden oppstarten i 2013 har UngHadeland skapt fritid for alle barn og unge på Hadeland gjennom ulike aktiviteter og arrangementer på ettermiddager, i helger og i ferier.

UngHadelands viktigste oppgaver er forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom planlegging og gjennomføring av tiltak og aktiviteter på fritiden for og med barn og unge.
UngHadeland er underlagt kulturkontoret i Gran og Lunner kommuner.

Men UngHadeland er mer enn «kultur og fritid» i tradisjonell form under Kulturkontoret. UngHadeland har tatt mål av seg om aktivt og systematisk å bidra i arbeidet med å motvirke utenforskap og bidra til inkludering og integrering og gjennom dette bidra til en meningsfull fritid for den enkelte.

Kategorier: Nyheter