UngHelse på ArenaLunner

UngHadeland har etablert et spennende samarbeid med Helsesykepleiertjenesten i Lunner kommune. Hver torsdag fra kl 14.00-16.00 tilbyr vi UngHelse ved ArenaLunner.

Hva er UngHelse?

UngHelse er et nytt tilbud ved ArenaLunner. Hver torsdag vil helsesykepleier være tilstede for ungdommene på arenaen. 

UngHelse er et GRATIS tilbud til ungdommene.
En kan få veiledning om prevensjon og seksuell helse. En kan også kan få hjelp innenfor psykisk helse og svar på andre helsespørsmål.

Helsesykepleier er vant til å prate om det meste. Hun har god kunnskap om seksuell helse, prevensjon og kjønnssykdommer, og om å prate om ting som kan være vanskelig og utfordrende i livet.

Taushetsplikt
Foruten å være et tilbud som er tilpasset og lett tilgjengelig for de unge, er også samarbeid med skole og foreldre aktuelt arbeid for UngHelse. Helsesykepleier har imidlertid taushetsplikt for de som benytter seg av tilbudet, så det vil være opp til den enkelte selv om det skal være samarbeid med andre.

UngHelse erstatter ikke, men er snarer et supplement til skolehelsetjenesten og Helsestasjon for Ungdom. Med UngHelse på ArenaLunner ønsker vi at terskelen for å kontakte helsesykepleier skal være veldig lav.

UNGHELSE ER DER UNGDOMMENE ER! 

Helsestasjon for ungdom – HFU

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år.
HFU holder hus ved Gran Legesenter.
Lege er tilstede i tillegg til helsesøster og/eller jordmor på mandager.

Åpningstid:
mandag og torsdag kl 15.00 – 17.30.
Telefon: 409 09 951

HFU holder til i 2. etg, Gran Legesenter

Mer info om HFU her.

HELSESYKEPLEIER– hva er det?

En helsesykepleier (tidligere «helsesøster») er en autorisert sykepleier med videreutdanning innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for og med barn og unge 0–20 år og deres familier.

Kategorier: Nyheter